Nationell utställning
Domare: Liz-Beth Liljeqvist

Musical’s Bumblebee ”Humlan”
Unghundsklassen | Very Good

Något lång. Huvud i utveckling.Tillräckligt mörka ögon. Bra bett. Tillräcklig stomme. Smal i fronten med utåtvridna framtassar. Bra vinklar bak. Bra svansansättning. Lång i länden. Mycket välpresenterad. Behöver bli stabilare fram.