Officiell utställning
Domare: Johnny Andersson

Pilkällans Athena ”Signe”
Juniorklass| Very Good

verygood13 mån. Bra proportioner. Något stora öron – stör uttrycket något.
Bra skalle. Tillräcklig hals. Stark rygg. Önskar något mer benstomme.
Tillräcklig bröstkorg för åldern. Bra pälskvalitet.
Slarvar i sina rörelser. Behöver ringträning.