Nationell utställning
Domare: Carl Gunnar Stafberg

Pilkällans Merope ”Zoya”
Juniorklass | Kvalitetspris: Very Good

verygoodTrevlig helhet. Bra tikhuvud. Bra bett. Mörka ögon. Bra hals. Lång i länden. Tillräckliga vinklar. Rör sig bra. Bra pälskvalitet.