Pilkällans källa

En bild från Pilkällans källa där hämtas det vatten