3 Januari My Dog 2015 i Göteborg

Internationell utställning
Domare: Lilian Jonsson

Pilkällans Merope ”Zoya”
Juniorklass | Kvalitetspris: Excellent

Mycket bra typ & storlek, huvudet skäms av för mycket stop, vacker hals, normalvinklat framställ, bra bröstkorglängd, vek i ryggen, lång i korset, tillräcklig benstomme, rör sig trevligt bägge vägar.

About the author

Similar Posts

Comments are closed.